Spreekuur

Het spreekuur bij de huisarts is uitsluitend op afspraak. Voor het maken van een afspraak voor dezelfde dag,  belt u tussen 8.00 en 10.00 uur de praktijkassistente.

Voor overige afspraken kunt u bellen tussen 11.00 en 13.00 uur en 14.00 en 16.30 uur.

Voor uitslagen kunt u bellen tussen 11.00 en 13.00 uur en 14.00-16.30 uur

De balie is geopend van: 08.00 en 10.00 uur, 10.45 en 13.00 uur, 13.40 en 17.00 uur. Op de woensdagmiddag is de balie dicht. Voor afspraken kunt u dan gewoon plaatsnemen. 

Een consult is bedoeld voor één probleem en duurt ongeveer 10 minuten.   Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact/ de aard van de klachten. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. Een deel van de problemen kan door een eenvoudig advies worden afgehandeld en bij andere klachten is het soms nodig extra tijd te reserveren of bijvoorbeeld urine mee te brengen.  De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.  Meestal is het 1 klacht per afspraak!

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Wilt u een huisbezoek voor dezelfde dag aanvragen bel dan s.v.p. voor 11.00 uur.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling namelijk beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Assistente spreekuur: 

Elke Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag. Woensdagmorgen tot 09.30 uur. Deze spreekuren zijn alleen op afspraak. 

Glucose:   op afspraak. Graag nuchter, dit betekent dat u vanaf de vorige avond 10 uur niets meer eet of drinkt, behalve water. 

Urine: Gelieve alleen ochtendurine. Het mag niet langer dan 2 uur uit de blaas zijn!! Graag voor 10 uur aan de balie afgeven. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om voor dit tijdstip de urine te brengen dan mag u ook de urine in de koelkast zetten en deze dan wat later brengen. 

Uitstrijkje: op afspraak: elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, altijd in de middag. Neemt u de oproep altijd mee, anders kunnen wij geen uitstrijkje maken. 

Wratten , hb:  op afspraak, elke werkdag.

Bloeddruk: op afspraak.  Loopt u bij de Diabetes of CVRM verpleegkundige dan kunt u daar alleen terecht voor de bloeddrukcontrole. 

Oren uitspuiten:  op afspraak. Graag 3 dagen van tevoren beginnen met druppelen met slaolie!

Gehoortest: op afspraak

Injecteren: op afspraak: dinsdag en donderdag van 15.45 – 16.30 uur.

Zwachtelen en Tapen: op afspraak.

Stoppen met roken: Op afspraak.  Dit is bij de POH CVRM

Wondverzorging: op afspraak. Soms in overleg met de wondverpleegkundige.

Allergietesten: op afspraak. Graag geen bodylotion/ creme op doen voor deze afspraak. 

24 uurs bloeddrukmeter:  elke werkdag om 14.00 uur inleveren en u krijgt dit apparaat om 14.30 uur om. Dit kan op maandag (alleen ophalen) , dinsdag, woensdag en donderdag, Vrijdags alleen inleveren.

Automatische bloeddruk meter: maandagmiddag 13.50 uur ophalen en vrijdagmiddag 13.50uur terugbrengen.

CRP test: Om infecties en ontstekingen uit te sluiten dmv een vingerprik. Op afspraak. Via zorgverzekering.

Overige spreekuren: 

Diabetesspreekuur: Op de woensdag.  Onze diabetesverpleegkundige  Mvr D. te pas begeleidt u bij de behandeling van uw diabetes.

Astma/COPD/ Ouderen spreekuur: Op de dinsdagmiddag, woensdag en vrijdag. Onze COPD verpleegkundige Mvr S. Delsing begeleidt u bij de behandeling van uw Astma/ COPD, zij wordt hierbij begeleidt door Kim Van Zijl, assistente. 

CVRM Spreekuur: Op de maandag en de woensdag. Onze CVRM verpleegkundige Mvr L Broer begeleidt u hierbij, zij wordt hierbij begeleidt door Kike van der Vliet, assistente

SPVer: op afspraak. Dhr E. Prins, sociaal psychiatrisch verpleegkundige begeleidt u bij uw problemen.