Patiënttevredenheidsonderzoek

In 2021 heeft onze praktijk wederom een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder onze patiënten.

 

In de vragenlijst is onder andere gevraagd naar de ervaringen van onze patiënten met de:

- huisartsen

- assistentes

- praktijk/gebouw

- bereikbaarheid

- dienstverlening

Ook konden patiënten hun opmerkingen vermelden over onze huisartsenpraktijk.

 

Wij danken de patiënten die de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te vullen. Met deze informatie zijn wij aan de slag gegaan om onze dienstverlening te verbeteren.

 

Verbeterpunten

 

De privacy aan de balie is een aantal jaren geleden al aangepakt door het plaatsen van anti-geluid. Tevens is dit jaar het inleveren van urinepotjes gewijzigd. Dit is verplaatst naar de tussenruimte naast de balie. Men hoeft hiervoor niet meer aan de balie een vragenlijst in te vullen, dit kan in alle privacy in de tussenruimte.

Ook wordt er al meer gebruik van mijngezondheid.net (MgN) gemaakt. Komend jaar zullen wij hier ook nog meer de aandacht op vestigen.
Door het gebruik van MgN zal de belasting aan de telefoon en balie verminderen, waardoor men minder lang aan de telefoon of bij de balie hoeft te wachten.

 

Mijngezondheid.net is een patiëntenportaal waarmee u 24 uur per dag digitaal kunt inloggen in uw huisartsendossier. Via het portaal of de app MedGemak kunt u veel gezondheidszaken online regelen met uw praktijk. Voor meer informatie of aanmelden zie www.mijngezondheid.net

 

De huisartsenpraktijken in Didam zitten allemaal tegen het maximum van het aantal patiënten aan. Daarom zijn ze volgens een roulatiesysteem geopend voor het aannemen van nieuwe patiënten die in Didam zijn komen wonen. Via de website of de praktijk kunt u horen welke praktijk geopend is.