Patiënttevredenheidsonderzoek 2024

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Eenmaal per 3 jaar vindt een tevredenheidsonderzoek plaats. Uw mening over de praktijk is heel belangrijk. Door de vragenlijsten in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van de praktijk krijgt zo goed en prettig mogelijk is.
U kunt op meerdere punten laten weten hoe u de praktijk beoordeelt in de vorm van een vragenlijst over de huisartsen en één over de praktijk.
Wij stellen het zeer op prijs als u de vragenlijst in zijn geheel in wilt vullen. Dit zal ongeveer tien minuten in beslag nemen.
De vragenlijst wordt vertrouwelijk verwerkt. U hoeft uw naam niet op te geven.

 Wij stellen uw medewerking op prijs!

 Klik hieronder voor de vragenlijst over uw huisarts mw. Negenborn https://forms.mijnnpa.nl/240231725859055

Klik hieronder voor de vragenlijst over uw huisarts mw. Seesing

https://forms.mijnnpa.nl/240152444147045

Klik hieronder voor de vragenlijst over de praktijk Negenborn en Seesing

https://forms.mijnnpa.nl/240151958799067