Huisartsenzorg valt onder de basiszorg en valt niet onder uw eigen risico. Wanneer de huisarts aanvullend onderzoek aanvraagt, medicatie voorschrijft of u doorverwijst voor een andere zorgverlener zoals het ziekenhuis dan kan dit extra kosten met zich meebrengen die onder uw eigen risico vallen.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.